Bent u op zoek naar een kalibratiebureau? ENMO SERVICES is sinds 2002 actief als Service & Support Center van geluids- en trillingsmeetapparatuur in België, Luxemburg en Nederland. Sinds 2018 is ENMO SERVICES ISO 17025 geaccrediteerd door BELAC voor geluidsmeters en geluidskalibratoren.

Wat is kalibreren?

Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen. Het af- of instellen om het in overeenstemming te brengen met de specificaties wordt justeren genoemd.
Een meettoestel kalibreren is het enige middel om zeker te zijn van de juistheid, nauwkeurigheid en de geldigheid van resultaten.

Wat voor diensten levert een kalibratiebureau

ENMO SERVICES BV is ISO 17025:2017 geaccrediteerd door BELAC voor geluidsniveaumeters en akoestische kalibratoren. Hier kunt u het certificaat en de bijhorende scope van onze accreditatie raadplegen.

De norm ISO 17025:2017 bevat alle eisen omtrent

 • Een goed functionerend managementsysteem met volledige beheersing van processen
 • Technische vaardigheid
 • Het in staat zijn van het leveren van technisch rechtsgeldige resultaten

Als kalibratiebureau helpen wij u om uw geluidsmeetapparatuur volgens de gestelde normen op regelmatige basis te controleren en te valideren. Competentie van personeel, herleidbaarheid en bepaling van de meetonzekerheid is bij geaccrediteerde kalibratielabo’s steeds gegarandeerd. De kalibraties worden in ENMO’s labo aldus met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid uitgevoerd zodat u volledig op de onder accreditatie uitgegeven certificaten kunt vertrouwen.

Meer weten neem dan nu contact op.

Kalibratie van verschillende meetmiddelen

Als kalibratiebureau kunnen wij u helpen bij het kalibreren van verschillende meetmiddelen op het gebied van geluid en trillingen van diverse merken. Hierbij kunt u denken aan onder anderen:

 • Geluidsmeters
 • Geluidskalibratoren
 • Trillingsmeters
 • Accelerometers
 • Sound & Vibration Data-acquisitiesystemen

Hoe vaak is kalibreren nodig?

Om permanent correcte metingen te verkrijgen en vertrouwen in de daardoor benodigde apparatuur te hebben, moeten deze op regelmatige basis gekalibreerd worden. De frequentie dat u een meetinstrument laat kalibreren hangt o.a. af van:

 • Advies van kalibratielaboratoria (in normale gevallen: jaarlijks)
 • Specificaties van de fabrikant van het meetinstrument
 • Vereiste meetonzekerheden
 • Voorschriften uit normen en richtlijnen
 • Conform uw eigen kwaliteitseisen
 • Voorschriften van derden
 • Omstandigheden waaronder de apparatuur wordt toegepast
 • Frequentie van de inzet
 • Bij ongeluk, potentiële fysische schade

Over ENMO SERVICES

ENMO SERVICES is onder andere als kalibratiebureau actief in België, Luxemburg en Nederland. Sterk gerelateerd aan het kalibreren van meetinstrumenten zijn wij, vanuit ENMO Sound & Vibration Technology vaak betrokken bij projecten als:

Bekijk hier alle toepassingen waarin ENMO met Passie & Talent voor Geluid & Trilling en accent op service & support, graag meedenken.

Vanuit onze ENMO Academy, bieden wij ook verschillende opleidingen aan in het vakgebied van geluid- en trillingstechniek. Deelnemers worden ondergedompeld in deze boeiende wereld waarin zowel theoretische als praktijkgerichte opleidingen gevolgd kunnen worden.