Wanneer u op zoek bent naar een professioneel kalibratie bedrijf, dan bent u bij ENMO SERVICES aan het juiste adres. ENMO is sinds 2002 actief als Service & Support Center van geluids- en trillingsmeetapparatuur in België, Luxemburg en Nederland. Daarnaast is ENMO SERVICES sinds 2018 ISO 17025 geaccrediteerd door BELAC voor geluidsmeters en geluidskalibratoren.

Wat is kalibreren?

Met kalibreren wordt de vergelijking van een systeem of apparaat met een standaardnorm bedoeld om de eigenschappen ervan te bepalen. Het afstellen of bijstellen om het in overeenstemming te brengen met de specificaties wordt justeren genoemd.

Kalibratie van een meetapparaat is de enige manier om de juistheid, nauwkeurigheid en geldigheid van de resultaten te kunnen garanderen.

De diensten van ENMO Services BV

ENMO Services BV is ISO 17025:2017 geaccrediteerd door BELAC voor geluidsniveaumeters en akoestische kalibratoren. Bekijk hier het certificaat en de bijbehorende scope van onze accreditatie.

De norm ISO 17025:2017 omvat alle eisen voor:

– Een adequaat werkend managementsysteem met volledige procesbeheersing;

– technische bekwaamheid;

– het vermogen om technisch geldige resultaten te leveren.

Als kalibratie bedrijf helpen wij u om uw geluidsmeetapparatuur regelmatig te controleren en te valideren in overeenstemming met de gestelde normen. De bekwaamheid van het personeel, de herleidbaarheid en de bepaling van de meetonzekerheid worden altijd gegarandeerd door geaccrediteerde kalibratielaboratoria. De kalibraties worden dus in het labo van ENMO Services met een zeer hoge graad van betrouwbaarheid uitgevoerd, waardoor u volledig kan vertrouwen op de certificaten die onder accreditatie worden afgeleverd.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Kalibratie bedrijf voor diverse meetmiddelen

Als kalibratie bedrijf zijn wij u van dienst met het kalibreren van diverse meettoestellen op het gebied van geluid en trillingen van verschillende merken. U kunt hierbij onder andere denken aan:

 • Geluidsmeters
 • Geluidskalibratoren
 • Sound & Vibration Data-acquisitiesystemen

Hoe vaak is kalibreren nodig?

Om voortdurend correcte metingen te verkrijgen en om te kunnen vertrouwen op de apparatuur die voor dit doel wordt gebruikt, moet deze op regelmatige basis worden gekalibreerd. De frequentie van de ijking van een meetinstrument hangt onder meer af van

 • Adviezen van kalibratielaboratoria (doorgaans jaarlijks)
 • Specificaties van de fabrikant van het meetinstrument
 • Vereiste meetonzekerheden
 • Voorschriften uit normen en richtlijnen
 • In overeenstemming met uw eigen kwaliteitseisen
 • Voorschriften van derden
 • Omstandigheden waaronder de apparatuur wordt gebruikt
 • Frequentie van gebruik
 • In geval van ongelukken, mogelijke fysieke schade

Over ENMO Services

Als kalibratie bedrijf is ENMO Services actief in België, Luxemburg en Nederland. In sterke mate gerelateerd aan de kalibratie van meetinstrumenten, zijn wij van ENMO

– Trillingen testen

– Data opname & analyse

– Geluidsvermogen metingen

– Omgevingslawaai

– Automotive toepassingen (geluid en trilling)

Bekijk alle toepassingen waarin ENMO met Passie & Talent voor Geluid & Trillingen en nadruk op service & support, graag meedenkt.

Vanuit onze ENMO Academy bieden wij ook diverse trainingen aan op het gebied van geluid- en trillingstechniek. Deelnemers worden in deze boeiende wereld ondergedompeld waarbij zowel theoretische als praktische trainingen kunnen worden gevolgd.