ENMO SERVICES is sinds 2002 actief als Service & Support Center in de wereld van geluid en trilling.

De activiteiten van ENMO SERVICES bestaan uit:

  • Het uitvoeren van BELAC geaccrediteerde kalibraties conform ISO 17025.
  • Het uitvoeren van herleidbare kalibraties.
  • Preventief- en correctief onderhoud.
  • Verhuur van meetapparatuur.
  • Opleidingen vanuit de ENMO Academy.
  • Webinars, seminars, gebruikers- en informatiedagen vanuit de ENMO Academy.
  • Consultancy
  • Support / Helpdesk

Klantgerichtheid, toewijding, integriteit en innovatie zijn basisprincipes in onze organisatie. Het is deze combinatie die vakwerk levert, uitdagingen vol enthousiasme omarmt en altijd streeft naar een hoger niveau.

Klantgerichtheid: u bent belangrijk
Bij ieder project houden we ons voor ogen dat we werken voor u en uw specifieke vraag. Om dit te waarborgen zijn we continue bezig met het verhogen van het kennisniveau van ons team. We waken over onze eenduidige werkwijze en een gestroomlijnd projectverloop om op die manier nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten in te zetten ten behoeve van uw geluid- en/of trillingsproject.

Toewijding: wij gaan ervoor
Onze kans om u als klant te hebben en te houden, beschouwen we als een privilege dat niet als vanzelfsprekend wordt opgevat. Hiervoor zetten wij dagelijks onze expertise en passie in om u als klant te ondersteunen.

Integriteit: wij houden ons woord
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. We werken in onze organisatie bewust met korte communicatielijnen en duidelijke principes. We doen wat we zeggen. We houden ons aan de eisen en afspraken van en met onze klanten en aan de geldende wet- en regelgevingen. Zo weet iedereen precies wat er verwacht wordt.

Geluid- en trillingsmetingen, van productverkoop tot service, in de breedste zin van het woord, dat is onze passie, dat is waar we goed in zijn en dat is waar wij voor staan.