Bent u op zoek naar informatie over de kalibratie van meetapparatuur? ENMO SERVICES is sinds 2002 actief als Service & Support Center van geluids- en trillingsmeetapparatuur. Wij zijn actief in België, Luxemburg en Nederland en helpen u bij het kalibreren van uw geluidsmeetapparatuur zoals uw geluidsmeter, maar ook uw trillingsmeter, accelerometer en mircofoon.

Waarom meetapparatuur kalibreren?

Wanneer meetapparatuur niet meer aan de richtlijnen van het desbetreffende meetinstrument voldoen, kan dit tot meetonnauwkeurigheden of foutieve metingen leiden. De kalibratie van meetinstrumenten wordt gebruikt als middel tot kwaliteitsborging. Daarom draagt een periodieke kalibratie van de meetapparatuur bij aan het minimaliseren van extra kosten als gevolg van meetonnauwkeurigheden. Lees meer over kalibreren.

Meetapparatuur kalibreren: geluidsmeter

Bij het kalibreren van meetapparatuur wordt de afwijking (bias) van het meettoestel vastgesteld. Afwijkingen kunnen worden vastgesteld door directe vergelijking met de product specificaties. Een afwijking kan ook vastgesteld worden door van een reeks vergelijkingen met afgeleide standaarden.

De kalibratie van de geluidsmeter bepaalt of het toestel nog aan zijn specificaties voldoet. Het kalibreren van een geluidsmeter is het enige middel om zekerheid te garanderen van de juistheid, nauwkeurigheid en de geldigheid van de resultaten. Lees meer over geluidsmeter kalibreren.

Meetapparatuur kalibreren: trillingsmeter

Bij het uitvoeren van trillingsmetingen dient de meetapparatuur zich aan bepaalde richtlijnen te houden zodat trillingswaarden niet worden overschreden. Op deze manier kan schade worden voorkomen als gevolg van het vrijkomen van trillingen. Deze trillingen kunnen echter niet nauwkeurig gemeten worden wanneer het meetinstrument een lange tijd niet gekalibreerd is. Een trillingsmeter wordt op een vergelijkbare manier gekalibreerd als een geluidsmeter. Bij het kalibreren van een trillingsmeter wordt ook eerst de afwijking (bias) van het meettoestel vastgesteld.

Meetapparatuur kalibreren: accelerometers

Bij het kalibreren van accelerometers (versnellingsmeters) wordt er gekeken naar een aantal kalibratievoorwaarden. Voor de kalibratie instrumenten van Brüel & Kjær zijn dit de luchttemperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid van de accelerometer. Kalibratie van accelerometers wordt uitgevoerd in het bereik van 1 Hz tot 20 kHz. Hierbij worden de metingen uitgevoerd volgens de IEC 16063 en volgens de specificaties van de fabrikant.

Om u te verzekeren van kwalitatieve kalibraties leveren wij kalibratieapparatuur van Brüel & Kjær van topkwaliteit. geaccrediteerde kalibratie en traceerbare kalibratie bieden.

Meetapparatuur kalibreren: microfoons

Brüel & Kjær biedt verschillende microfoonkalibratiesystemen die u in staat stelt om snellere en nauwkeurigere metingen van elektrische overdrachtsimpedantie van gekoppelde microfoons uit te voeren. Dit maakt kalibratie met meerdere frequenties mogelijk aangezien de benodigde tijd per stap aanzienlijk wordt verkort.

Wanneer u kiest voor de meetapparatuur van Brüel & Kjær krijgt u meet- een berekeningssoftware meegeleverd. Deze software bestuurt het systeem via een IEEE-488-bus en verwerkt de berekeningen, waardoor de meettaak semi-automatisch wordt. Hierdoor wordt het risico op fouten bij de berekening van de kalibratieresultaten aanzienlijk minder.

Hoe vaak kalibreren?

De frequentie van het kalibreren van meetapparatuur is afhankelijk van o.a. specificaties van de fabrikant van het meetinstrument, de vereiste meetonzekerheden en voorschriften uit normen en richtlijnen. Fabrikanten geven hiervoor meestal een aanwijzing omdat zij bekend zijn met de eigenschappen van het instrument. Daarnaast staan er ook aanwijzingen voor kalibratie frequentie in de normen en richtlijnen waar meetapparatuur aan moet voldoen. Gemiddeld worden geluidsmeters en trillingsmeters jaarlijks gekalibreerd. Zo bent u verzekerd van optimale en betrouwbare metingen.