Bent u op zoek naar kalibraties voor uw meetmiddelen? ENMO SERVICES is sinds 2002 actief als Service & Support Center van geluids- en trillingsmeetapparatuur in België, Luxemburg en Nederland. Sinds 2018 is ENMO SERVICES ISO 17025 geaccrediteerd door BELAC voor geluidsmeters, geluidskalibratoren en andere meetmiddelen.

Waarom meetmiddelen kalibreren?

Meetmiddelen, zoals geluidsmeters, geluidskalibratoren, microfoons en opnemers, zijn in de dagelijkse praktijk veel gebruikte en onmisbare instrumenten. Omdat meetmiddelen veelvoudig worden gebruikt met als doel juiste metingen te verrichten, is het belangrijk dat de waarden die de meetmiddelen geven correct zijn. Om die reden is het belangrijk eens in de zoveel tijd uw meetmiddelen te laten kalibreren. Dit ter bevordering van de juistheid van uw metingen. Bij de kalibratie van meetmiddelen worden de waarden van de apparatuur vergeleken met een standaard om zo de juistheid van het apparaat na te gaan. Wanneer een apparaat wordt gekalibreerd wordt, kan er eventueel ook gejusteerd worden, zodat de waarden overeenkomen met de standaard voor het desbetreffende instrument. Een gekalibreerd meettoestel is noodzakelijk om zeker te zijn van juiste metingen, nauwkeurigheid en geldigheid van resultaten.

Hoe vaak meetmiddelen kalibreren?

Wie permanent correcte metingen wil, dient de meetinstrumenten die in gebruik zijn genomen regelmatig te kalibreren. Hiervoor is geschikte apparatuur nodig. Hoe vaak u een meetinstrument laat kalibreren hangt o.a. af van:

 • Omstandigheden waarin het instrument wordt toegepast
 • Bij incidenten met potentiële fysische schade
 • De frequentie van de inzet van meetinstrument
 • Uw eigen kwaliteitseisen
 • Voorschriften van derden
 • Advies van kalibratielaboratoria (in normale gevallen: jaarlijks)
 • Specificaties van de fabrikant van het meetinstrument
 • Vereiste meetonzekerheden
 • Voorschriften uit normen en richtlijnen

Kalibratiebureau voor meetmiddelen

ENMO SERVICES BV is ISO 17025:2017 geaccrediteerd door BELAC voor geluidsniveaumeters en akoestische kalibratoren. Hier kan u het certificaat en de bijhorende scope van onze accreditatie raadplegen.

De norm ISO 17025:2017 bevat alle eisen omtrent

 • Een goed functionerend managementsysteem met volledige beheersing van processen
 • Technische vaardigheid
 • Het in staat zijn van het leveren van technisch rechtsgeldige resultaten

Als kalibratiebureau helpen wij u om uw meetmiddelen volgens de gestelde normen met regelmaat te kalibreren. De kalibraties voor meetmiddelen worden in ENMO’s labo met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid uitgevoerd zodat u verzekerd bent van een kwalitatieve kalibrering.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.