Accreditatie ENMO Services labo – discipline Trilling

Het labo van ENMO Services is geaccrediteerd volgens ISO17025, met bijhorende specifieke normen ISO16063-21:2003 en ISO16063-44:2018. Vanuit verschillende nationale richtlijnen, wordt de gebruiker van accelerometers, krachtcellen, vibratiemeters en trillingskalibrators aangespoord om een geaccrediteerde kalibratie te laten uitvoeren, zodat er wettige en correcte metingen uitgevoerd worden.

De klant krijgt bij elke kalibratie een volledig certificaat, waarop staat vermeld dat de meetapparatuur functioneert binnen verwachtingen.


Accelerometer & Krachtcel

Een accelerometer en krachtcel, gekalibreerd volgens ISO16063-21:2003, wordt in het labo van ENMO Services met behulp van een geavanceerd meetsysteem opgemeten. Dit meetsysteem bestaat uit een data-acquisitiesysteem, versterker, shaker, werkstandaard, referentieaccelerometer en diverse accessoires. Voor de kalibratie van een krachtcel wordt er ook nog gebruik gemaakt van een massaset.

Voor een accelerometer wordt via een random signaal de gevoeligheid vastgelegd op de voorgeschreven frequentie. In parallel zal ook zeer nauwkeurig de frequentierespons worden vastgelegd voor magnitude en de fase. Deze zullen weergegeven worden in 1/12 octaven in tabelvorm en in grafiekvorm op het certificaat.

Bij een krachtcel wordt er geen frequentierespons opgemeten maar wordt wel de lineariteit bepaald. De shaker zal een vooraf bepaalde acceleratie insturen en in combinatie met een nauwkeurig gekende massa, zal dit een kracht opleveren waarmee de opnemer gekalibreerd wordt.


Trillingsmeter / Vibratiemeter

Onder dezelfde norm wordt ook een trillingsmeter/vibratiemeter gekalibreerd. Deze kalibratie is altijd in combinatie met een opnemer, charge-CCLD-omvormer (indien relevant). Via diverse sinus-signalen zal de frequentierespons op de vibratiemeter worden vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat de volledige meetketen wordt gekalibreerd, om zeker te zijn dat alle componenten correct functioneren.


Trillingskalibrator

Een trillingskalibrator wordt gekalibreerd onder de norm ISO16063-44:2018. Hierbij wordt de referentieaccelerometer gemonteerd op de kalibrator om het niveau, de frequentie en de Total Distortion te bepalen. Deze meting zal herhaald worden in combinatie met een gekende massa, om te bepalen of de trillingskalibrator stabiel blijft onder belasting van de massa van een zwaardere accelerometer.

 

<< Vraag hier uw offerte aan voor een geaccrediteerde kalibratie van uw accelerometer, krachtcel, trillingsmeter en/of trillingskalibrator >>