Herleidbaarheid is de eigenschap van een meetresultaat waardoor dit, via een ononderbroken ketting van vergelijkingen, kan verbonden worden met aangepaste nationale of internationale standaarden, met bijhorende gekende meetonzekerheden (VIM 2008).

Instellingen die metingen uitvoeren worden in het algemeen geconfronteerd met de noodzaak om hun uitrusting te kalibreren ten opzichte van meetmiddelen met een betere nauwkeurigheid of ten opzichte van standaarden; deze laatste moeten op hun beurt gecontroleerd worden via één of meerdere kalibraties ten opzichte van nationale of internationale standaarden. De herleidbaarheid van meetresultaten is essentieel om de validatie en de vergelijkbaarheid van de resultaten te waarborgen en om het niveau van de bijhorende meetonzekerheid aan te geven.

Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij met betrekking tot een instelling die de conformiteit evalueert, zoals een laboratorium, een keuringsinstelling en een certificatie-instelling. Dit attest wordt toegekend door een accreditatieinstelling na een grondige audit van de instelling voor conformiteitbeoordeling gebaseerd op internationaal erkende eisen. Het betekent het formele bewijs van de competentie van de instelling die specifieke opdrachten voor de conformiteitbeoordeling uitvoert. De accreditatie laat de laboratoria, de keuringsinstellingen en de certificatie-instellingen toe hun technische competenties maar ook hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen.

Competentie van personeel, herleidbaarheid en bepaling van de meetonzekerheid is bij geaccrediteerde kalibratielabo’s steeds gegarandeerd. De kalibraties worden aldus met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid uitgevoerd en de klant kan volledig op de onder accreditatie uitgegeven certificaten vertrouwen. Niet geaccrediteerde kalibratie instanties kunnen deze garantie niet geven.


Bron: Belac