Een shaker trilt en is daarmee zelf onderhevig aan slijtage. Bewegende delen moeten met regelmaat vervangen worden om optimaal gebruik van de shaker te kunnen waarborgen. Om downtime te minimaliseren, de levensduur te maximaliseren en onvoorziene reparatiekosten te beperken, is het essentieel om op frequente basis een inspectie bezoek / preventief onderhoud te laten uitvoeren. ENMO beschikt over de kennis en vaardigheden voor het installeren van een shaker alsook voor het uitvoeren van een dergelijk onderhoud aan shakers en daarom is het mogelijk om hoge betrouwbaarheid van uw testopstelling en de shaker te realiseren bij correct gebruik.

Onderhoud

Door de aangezogen lucht komt stof in de shaker en dit versnelt het slijtage proces van de bewegende delen. Tijdens een door ENMO uitgevoerd preventief onderhoud wordt de gehele shaker volledig gedemonteerd en worden mechanisch bewegende onderdelen geïnspecteerd op slijtage en waar nodig en in overleg vervangen. Reguliere slijtage onderdelen worden vervangen en overige bewegende onderdelen worden grondig schoongemaakt en geïnspecteerd op breuken en andere zichtbare vormen van slijtage. Na deze grondige inspectie wordt de shaker opnieuw samengesteld en wordt de werking volgens een afnameprotocol na onderhoud gecontroleerd. Tevens wordt de versterker nagekeken op een juiste werking middels de door ENMO meegebrachte meetapparatuur. Tenslotte wordt het volledige systeem aan een uitgebreide test onderworpen.

Het volledige onderhoud wordt uitgevoerd door LDS/B&K opgeleide en gekwalificeerde ENMO service-engineers.

Onderdelen

Alle service- en vervangingsonderdelen die zijn geïnstalleerd onder de serviceovereenkomst en preventieve onderhoudsplannen zijn originele LDS-reserveonderdelen van Brüel & Kjær. Deze zijn vervaardigd met precieze toleranties en voldoen aan de oorspronkelijke specificaties van de fabrikant en het materiaal. Vervanging door niet-originele onderdelen kan een negatief effect hebben op de systeemprestaties, kan leiden tot het uitvallen van complexere en duurdere onderdelen en maakt uw garantie ongeldig.