ENMO SERVICES bv is geaccrediteerd door BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling. Deze instelling valt onder de bevoegdheid van de Belgische Federale Overheidsdienst Economie en behoort tot één van de strengste controle-instanties ter wereld.

ENMO SERVICES is ook het eerste Belgisch geaccrediteerde kalibratielabo voor de discipline ‘geluid’ conform IEC 61672-3 & IEC 60942, annex B en de discipline ’trilling’ conform ISO 16063-21 & ISO 16063-44.

Door deze accreditatie garanderen wij u dat wij gebruik maken van geschikte en aantoonbaar herleidbaar gekalibreerde meetapparatuur, meten volgens geschikte methodes en gevalideerde procedures, conform internationale normen, uitgevoerd door competent personeel, in een daarvoor geconditioneerde ruimte. Hierdoor worden onze kalibraties, die beschikbaar zijn voor alle merken geluid- en trillingsmeetapparatuur, met een zeer hoge mate van betrouwbaar- en nauwkeurigheid uitgevoerd en leveren wij technisch valide resultaten af.

Hier kunt u de scope van onze accreditatie raadplegen.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.