De internationale norm ISO 17025 beschrijft de eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Hieronder vallen beproevingen en kalibraties die worden uitgevoerd met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en methoden die door een laboratorium zelf werden ontwikkeld.

De eerste versie van deze norm is in 1999 gepubliceerd en verving toen de oude EN 45001. Een belangrijk onderdeel van ISO 17025 zijn de eisen die aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een laboratoria worden gesteld. De norm bevat alle eisen die beproevings- en kalibratielaboratoria nodig hebben om te kunnen aantonen dat ze:

  • Werken met een goed functionerend managementsysteem met volledige beheersing van processen|
  • Technisch vaardig zijn
  • In staat zijn technisch rechtsgeldige resultaten te leveren

ENMO SERVICES bv is ISO 17025 geaccrediteerd door BELAC voor geluidniveaumeters, akoestische kalibratoren, accelerometers, krachtcellen, trillingsmeters en trillingskalibratoren. Hier kunt u de scope van onze accreditatie raadplegen.