Geluidsreductie is voor sommige producten in een omgeving een wens of een eis. ENMO Consultancy kan in de eigen akoestische kamer of op locatie metingen uitvoeren voor geluidsreducerende maatregelen.

Meetsystemen voor inzicht naar de geluidsbron

Met onze uitgebreide meetsysteem of dit nu een geluidsmeter is of een volledig data acquisitie systeem is, met beide meetsystemen kunnen we inzichtelijk maken waar de bron van het geluid zit en welke maatregelen nodig zijn.

Met het uitgebreide data acquisitie systeem kunnen we meer kanaals meten zodat we bv simultaan trillingen kunnen meten maar ook een toerental. Deze 3 meetkanalen gecombineerd geven uitgebreide informatie wat de oorzaak is. Een voorbeeld in deze is tonaliteit welke bron trilling is niet altijd de hoorbare “irritante” bron van een product.

Geluidsreducerende maatregelen

Met geluidsreducerende maatregelen kan bron isolatie toegepast worden maar ook inkapselen van een bron. Beide vragen een andere aanpak en vaak een behoorlijk re-design van het product en zijn niet altijd eenvoudig te realiseren. Afhankelijk van de hoorbare frequentie, omgeving en omgevingslawaai waar het product staat, kunnen geluidsreducerende maatregelingen getroffen worden.

Geluidsreductie met ENMO Consultancy

Om geluidsreducerende maatregelingen te treffen moet er eerst een duidelijke eis opgesteld zijn om te kunnen bepalen welke materialen geluidsdempende materialen doeltreffend kunnen zijn.

ENMO Consultancy kan indien gewenst geluiddempingsmaterialen doormeten in een buis van Kundt (B&K Type 4206). Met deze gegevens kan aangegeven worden in welk frequentie gebied welke geluidsreductie gehaald kan worden.