Trillingen in producten komen we overal tegen. Of deze nu ontstaan van uit een externe bron of gerelateerd zijn aan het product zelf, elke trilling kan leiden tot schade of defecten van producten. Enkele voorbeelden zijn bv een steun die afbreekt of een connector die kortstondig geen verbinding meer maakt of een trein of vrachtwagen die passeert.

Meetsysteem om trillingen te meten

Trillingsdemping of het dempen van trillingen kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor het product ontwerp. Binnen ENMO Consultancy hebben we een uitgebreid meetsysteem in huis om trillingen te meten. We kijken dan vooral naar de oorzaak. Aan de hand van deze resultaten kunnen we in overleg meedenken wat voor een demping nodig is om trillingen te reduceren.

Inzichten in wat er trilt

Wanneer er trillingsmetingen zijn uitgevoerd, het zij met 1 of juist met meerdere trillingsopnemers kan vaak aan de hand van het gedrag of overdrachtsfunctie inzichtelijk gemaakt worden wat er trilt. Welke onderdelen trillen mee in een bepaalde frequentie en wat is de bron excitatie is in het product. De meting wordt vaak onder verschillende condities uitgevoerd zodat een inzicht gegeven kan worden wanneer er extreme waardes of juist veranderingen in het product optreden en het dempen van trillingen nodig is afhankelijk van de conditie. Een ander gevolg kan zijn nadat het uitvoeren van de trillingsmetingen, trillingsdemping een dermate grote impact heeft op het product dat een volledig re-design nodig is.

Reduceren van trillen door trillingsdemping

Bij het reduceren van trillingen en het doorvoeren van trillingsdemping is het van belang vooraf een duidelijk realistisch doel voor ogen te hebben. Trillingen zijn er altijd, blijven er altijd maar kunnen in veel gevallen wel gereduceerd worden. Dit hangt van veel factoren af, zoals technische mogelijkheden maar ook de kosten. Hoeveel ruimte is er om relatief zware trillingsdemping toe te passen binnen het product ontwerp of worden de kosten zo hoog dat het niet rendabel is.