UITNODIGING OPLEIDING

Op donderdag 24 september 2020 organiseert de ENMO Academy, een praktijkgerichte cursus voor het domein geluid. Tijdens deze boeiende en veelzijdige praktijkcursus van één dag, gaat u in kleine teams aan de slag met een aantal oefeningen. We gaan ervan uit dat u enkele basisprincipes van geluidsmetingen enigszins beheerst en graag wilt zien hoe dat allemaal werkt in de praktijk. U leert van uw teamgenoten en vooral door het zelf te doen. Twee ervaren docenten zijn doorlopend beschikbaar om u te coachen.

Toelichting opleiding

Wij starten deze cursusdag met een korte inleiding over de achterliggende wetgeving, regelgeving en theorie van deze onderwerpen, waaronder wetgeving over producten (Machine Richtlijn), wetgeving voor de bouw, normalisatie voor het specificeren van absorptiematerialen en wetgeving over gehoorbescherming van bezoekers aan festivals.

Overige onderwerpen die tijdens praktijkcursus aan de orde komen zijn o.a.:

  • Het bepalen van geluidvermogen, LWA, middels de itensiteittechniek, met en zonder stoorlawaai
  • Het rekenkundig voorspellen van geluiddruk op afstand vanuit kennis van geluidvermogen LWA, en het meettechnisch valideren van de voorspelling
  • Meten van nagalmtijd met zowel ruis als impulsgeluiden. Het bepalen van geluidisolatie. Hoeveelheid gewenste absorptie berekenen vanuit basisprincipes en meetresultaten.
  • Het verschil tussen 1/3-oktaafbandanalyse en FFT (smalband) analyse in de aanpak van geluiden met een sterk tonaal karakter. Een uitspraak doen over de hoorbaarheid van tonen in ruis volgens genormeerde methodieken
  • Toepassing van dB(A) en dB(C) bij evenementen-lawaai

De kostprijs van deze unieke cursus bedraagt €450,= excl. BTW en is inclusief syllabus, versnaperingen en lichte broodjeslunch. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij adviseren u dan ook zo spoedig mogelijk een opleidingsplaats te reserveren.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een geluidmeter of analyse-systeem gebruikt voor het beter begrijpen van geluid en trillingen in de breedste zin. Het staat u vrij uw eigen meetapparatuur mee te nemen, waarbij wij ervan uitgaan dat u de bediening daarvan beheerst.

Annulering

Bij annulering van de inschrijving tot 3 weken voor de start is er een vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro per deelnemer. Bij annulering minder dan 3 weken voor de start is het volledige deelnamebedrag verschuldigd per deelnemer.