Wat doet de Omgevingsdienst Midden-Holland zoal en in hoeverre speelt de discipline “Geluid” een rol? Redenen genoeg om dit te onderzoeken tijdens een interview met Marin Kijzers, Adviseur Geluid, afdeling Expertise bij Omgevingsdienst Midden-Holland. Ditmaal een interview via Teams in verband met de COVID-19 situatie in Nederland en de geldende maatregelen.

Over Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland (hierna te noemen ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen zij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan, uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten in Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland. De basistaken van de ODMH omvatten vergunningsverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. De ODMH adviseert de regiogemeenten ook over milieuaspecten en ruimtelijke plannen. De ODMH is een bedrijf van de gemeentes voor de gemeentes zoals Marin dit samenvat. Het gebied waar de ODMH in opereert heeft circa 350.000 bewoners, ruim 12.500 bedrijven en is verdeeld over zes gemeenten. ODMH hecht veel waarde aan kwaliteit en is sinds juni 2011 ISO 9001 gecertificeerd.

Discipline ‘Geluid’

Geluid is overal. Het kan zowel gewenst als ongewenst zijn. Wat voor de ene mens draaglijk is, vindt de ander hinderlijk. Langdurige blootstelling aan geluidsoverlast kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom zijn in diverse wetten acceptabele geluidsniveaus vastgelegd. De geluidsspecialisten van de ODMH houden zich bezig met vraagstukken over geluid in deze wetten en soms ook bij hinder waar geen wettelijke normen over zijn. Zij adviseren gemeenten over geluid bij ruimtelijke ontwikkelingen, omgevingsvergunningen voor zowel milieu als bouwen en evenementen. Vanzelfsprekend vinden hiervoor ook de controle geluidsmetingen plaats. Ook voeren zij het Hogere Waarden beleid en het zonebeheer voor de gemeenten uit.

Het Team Geluid bij de ODMH bestaat uit 8 geluidsspecialisten. Marin Kijzers is sinds 2000 werkzaam bij de ODMH als Adviseur Geluid en naast de uitvoering van geluidsmetingen is hij tevens binnen de ODMH aanspreekpunt voor het dossier luchtvaart en voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet (naar verwachting treedt deze in werking op 1 januari 2022).

Omgevingsdienst Midden-Holland & ENMO

De ODMH is in het bezit van 5 geluidsets bestaande uit Geluidsmeter Type 2250 en Geluidskalibrator Type 4231. Voor mij is van essentieel belang dat onze geluidsmeetapparatuur betrouwbare kwaliteit heeft in combinatie met een goede gebruikersvriendelijkheid. Dat vind ik bij de B&K apparatuur van ENMO” vertelt Marin.

Lees hier het volledige artikel.