Mensura is een begrip in België. Wat doet deze externe dienst zoal en in hoeverre speelt het vakgebied “Geluid” een rol? Redenen genoeg om dit te onderzoeken tijdens een interview met Davy Vanspauwen, Preventieadviseur Industriële Hygiëne & Toxicologie. Ditmaal een interview via Teams in verband met de COVID-19 situatie in België en de geldende maatregelen.

Over Mensura

Mensura is de grootste Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van België en ondersteunt werkgevers met advies, oplossingen en inspiratie. Daarbij spelen de wettelijke vereisten een essentiële rol en is de doelstelling vooral om medewerkers gezond, langer en beter aan het werk te houden.

Preventie en handhaving

Geluid is overal. Het kan zowel gewenst als ongewenst zijn. Wat voor de ene mens draaglijk is, vindt de ander hinderlijk. Langdurige blootstelling aan geluidsoverlast kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom zijn in diverse wetten acceptabele geluidsniveaus vastgelegd. Vanuit Mensura wordt zowel de nadruk gelegd op informatieverschaffing en advies aan de ene kant en de handhaving van de blootstelling aan geluid en trillingen aan de andere kant. De adviserende rol neemt Mensura zowel richting werkgevers alsook werknemers. Regelmatig worden belangrijke geluidszaken aan de kaak gesteld, zoals “gehoorproblemen, waarom oren beschermen zo belangrijk is”.

Het Team Industriële Hygiëne & Toxicologie bij Mensura bestaat uit enkele geluidsspecialisten opgedeeld in verschillende regio’s. Davy Vanspauwen is ruim 20 jaar werkzaam bij Mensura als Preventieadviseur. Naast de uitvoering van geluid- en trillingsmetingen is hij tevens trainer en zorgt hij voor adequate kennisoverdracht in de boeiende wereld van geluid en trilling.

Mensura & ENMO

Mensura is in het bezit van verschillende B&K geluidsmeters, waaronder de B&K 2260, 2250 en de recente aanwinst, de B&K 2245. Dit in combinatie met geluidskalibratoren. Voor mij is van essentieel belang dat onze geluidsmeetapparatuur betrouwbare kwaliteit heeft in combinatie met een goede gebruikersvriendelijkheid. Dat vind ik bij de B&K apparatuur van ENMO” vertelt Davy.

Lees hier het volledige artikel.