Veertien cursisten waren op 17 maart jl. afgereisd naar Vosselaar in België om de cursus Laagfrequent Geluid bij te wonen. De cursus werd gegeven door Piet Sloven en Carel Ostendorf van DPA Academy. Enmo Sound and Vibration Technology was gastvrouw voor de gelegenheid. In de ochtend leerden de cursisten de eigenschappen van laagfrequent geluid kennen en hoorden zij op welke wijze je klachten over laagfrequent geluid kunt aanpakken en welke valkuilen hierbij bestaan. Het was niet alleen luisteren maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. Zo gingen de deelnemers op zoek naar staande golven in de ruimte en deden ze de ballonnenproef om te ervaren hoe laagfrequent geluid soms als trilling kan worden waargenomen.

Het middagdeel bestond uit een sessie over het meten van laagfrequent geluid en een sessie over het beoordelen. Ook nu moesten de cursisten weer zelf aan het werk en gewapend met een geluidmeter voerden ze een laagfrequent geluid meting uit op verschillende plaatsen in de ruimte. De meetresultaten werden daarna vergeleken en besproken en de spreiding in de meetresultaten bleek groot. Eén van de cursisten merkte daarna op: “Het is mij nu duidelijk dat één korte meting niet genoeg is. Dat geeft geen goed beeld van de werkelijke situatie”.

De cursus eindigde met de quiz: 10 vragen over laagfrequent geluid die de deelnemers direct aan het begin van de dag hadden beantwoord en aan het einde van de dag nog een keer opnieuw hebben beantwoord met de kennis die ze inmiddels hadden opgedaan. Iedereen geslaagd!

Cursusleider Carel Ostendorf was tevreden over de cursusdag: “Ja, het was een leuke dag met veel interactie met en tussen de cursisten. We hebben nog een paar goede suggesties gekregen voor de verbetering van de cursus en die gaan we meenemen in de volgende editie die op 4 oktober 2016 zal plaatsvinden”.

IMG_0912a

Foto: Cursisten meten laagfrequent geluid tijdens de cursus Laagfrequent Geluid