2020 is nog maar juist van start gegaan en al direct kreeg ENMO Services bezoek van BELAC, het Belgische accreditatie-orgaan, voor een tweede toezichtsaudit. Opnieuw werden onze gebruikte procedures volledig afgetoetst aan ISO17025:2017, Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Tegelijkertijd was er ook een controle op onze kalibraties voor geluidmeters en geluidskalibrator, respectievelijk gecontroleerd aan normen IEC 61672-3:2013 en IEC 60942:2003/:2017. Wij zijn trots om te melden dat ENMO Services wederom goedgekeurd is door BELAC, welke onder één van de strengste accreditatie instanties valt van Europa. U kan ervan uitgaan dat uw meetapparatuur ten allen tijden correct volgens de normen worden gekalibreerd en behandeld.

De kwaliteit van de kalibraties hebben wij erg hoog in het vaandel dragen. Deze kwaliteit begint al bij het transport van uw meettoestellen waarbij wij enkel gebruik maken van diensten waar wij tevreden van zijn, die aan onze kwaliteitsnormen voldoen en waar onze ervaring zegt dat zij respectvol omgaan met uw apparatuur. Via onze procedures die volledig volgens de ISO 17025 – normen zijn omkaderd, zorgen wij ervoor dat uw toestellen met de juiste kennis en zorgvuldigheid wordt behandeld. Alle apparatuur wordt ingeklaard, gelabeld en getoetst aan de planning, zodat de kans op vergissingen tot een minimum worden beperkt.

Eenmaal uw meetapparatuur door onze ervaren kalibratietechniekers worden gekalibreerd zullen deze de IEC 61672 en IEC 60942-normen perfect volgen via duidelijke en heldere handleidingen. Door middel van slimme kalibratierapporten worden de kansen op vergissingen uitgesloten.

We zijn zeer blij met deze goedkeuring en kijken er dan ook naar uit om verder te blijven werken aan de groei en de kwaliteit van ons labo. Kwaliteit is een continu evaluerend proces waar binnen ENMO Services volop aan gewerkt wordt en blijft. Wij willen u tevens vragen om ons te blijven voorzien van uw waardevolle feedback via onze ‘Service Feedback’ websitepagina.