Eerstejaars studenten, vergezeld door enkele tweedejaars studenten, van de opleiding Technische Natuurkunde aan de Hogeschool van Amsterdam lieten zich tijdens een werkbezoek aan ENMO onderdompelen in de wereld van geluid en trilling.

Op de Hogeschool van Amsterdam volgen de studenten van de studie Technische Natuurkunde elke periode projectonderwijs. Hierin leren zij de natuurkunde toe te passen in situaties zoals ze dat later ook in de beroepspraktijk kunnen tegenkomen. Studenten werken in deze projecten in teams waarin ze een grotere opdracht uitvoeren, hun beroepsvaardigheden ontwikkelen en waarbij ze uiteindelijk beroepsproducten opleveren. Daarnaast volgen ze gastlezingen en gaan ze op bedrijfsexcursies om te zien hoe het beroep van een technisch natuurkundige in de praktijk is.

Wetenschappers staan centraal

Tijdens de eerste twee jaren van de studie maken studenten uitgebreid kennis met gekende wetenschappers in het werkterrein van Technische Natuurkunde. De wereld van o.a. Newton over mechanica, de wereld van Telkes over thermodynamica, de wereld van Theremin over Golven en Trillingen maar ook de werelden van Maxwell over Elektromagnetisme en Higgs over deeltjes- en versnellerfysica staan centraal.

Werkbezoek ENMO

Voor een verdere verdieping in het domein van Geluid en Trilling opende ENMO haar deuren voor een werkbezoek van een 25-tal studenten vanuit de Hogeschool van Amsterdam. De dag bij ENMO werd afgetrapt met een gastcollege over de diversiteit van toepassingen en meetapparatuur in de wereld van geluid en trilling. Door een zeer ervaren expert namen de studenten een akoestische duik in deze boeiende materie.

Tijdens het middaggedeelte kregen de studenten een rondleiding door de Lab Manager van het labo van ENMO Services. Hierin werd het het luik “kalibraties” uitgelegd. Waaruit bestaat een kalibratie? Waarom is een kalibratie van belang? Wat zijn de stappen voor het uitvoeren van een kalibratie op bijvoorbeeld een geluidsmeter? Een workshop waarin interactie met de studenten sterk werd aangemoedigd.

Een bezoek aan de akoestische kamer van ENMO Consultancy mocht tijdens dit werkbezoek niet ontbreken. Iedere student heeft ‘geluidsrust’ ervaren in de akoestische kamer waarbij het waarnemen van de bloedstroming in je eigen oren als een bijzondere ervaring werd bestempeld. Daarnaast werden er in enkele groepen met een door studenten gemaakte geluidsmeter geluidsopnames gemaakt in de akoestische kamer, gebruikmakend van de HBK geluidsbron Type 4292-L, met als doel het uitvoeren van nagalmmetingen.

Enthousiaste reacties

Na een dag ondergedompeld te zijn in de boeiende en veelzijdige wereld van geluid en trillingen waarbij het ENMO Team met enthousiasme en passie de nodige kennis, kunde en ervaringen hebben gedeeld, waren de studenten onder de indruk.

Docent Natuurkunde Saskia van Asselt verteld over dit excursiebezoek. “Vanuit het beroepenveld heeft onder andere ENMO een bijdrage geleverd aan dit project. In alle vroegte vertrokken ze met een bus vanuit Amsterdam naar België, om daar de laboratoria van ENMO te bekijken en nog meer informatie te krijgen over het kalibreren en certificeren van meetapparatuur. De studenten die hun eigen meetinstrument al af hadden, mochten in de akoestische kamer van ENMO zelf metingen doen. Een team kwam erg dicht bij de nagalmtijd die ook door de apparatuur van Consultancy Engineer bij ENMO, Bob Gaasbeek, gemeten werd, dus zij waren erg trots op hun prestatie. Hoewel het een lange trip was, waren studenten erg enthousiast over het bezoek. Hieronder volgen een paar citaten van studenten die ze hebben gegeven in de evaluatie die we achteraf op school met ze gedaan hebben.

“De ervaring in de akoestische kamer was erg gaaf”

“De lezingen en het rondkijken in de meetruimtes was erg informatief”

“We werden goed ontvangen door ENMO en de rondleiding was goed voorbereid”

“Aardige mensen, enthousiast over hun vakgebied”

Het ENMO Team kijkt met plezier terug op het bezoek van deze enthousiaste groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam waarbij aan de filosofie, om de nodige praktijkervaring te delen met aankomend akoestische talenten, veel waarde wordt gehecht.