Enige tijd geleden hebben we vanuit ENMO Consultancy gecommuniceerd dat wij een akoestische kamer beschikbaar hebben voor u als klant om metingen te verrichten aan uw producten. Eén van onze eisen was “het kunnen meten van producten conform de ISO 3744 – geluidsvermogen metingen”. Dit betekent dat er een relatief laag achtergrond niveau (background noise K1) tussen de 100Hz en 10kHz (1/3 octaaf band) moet zijn en een reflecterend oppervlak. In ons geval beton.

Om geluidsvermogen te kunnen meten hebben we niet alleen het achtergrondniveau nodig maar moeten we ook iets kunnen zeggen over het akoestisch gedrag van de kamer. Dit noemen we de K2 waarde. Om die te kunnen bepalen, hebben we een akoestische bron nodig waarvan we het geluidsvermogen in terts banden weten. Een ideale bron hiervoor is de Brüel & Kjaer 4204. Van deze bron is het breedbandig akoestisch niveau, gekalibreerd op 230V bekend en kunnen we daarvoor gebruiken om de K2 waarde te bepalen van de kamer. Door deze waarde te bepalen, kunnen we een correctie toepassen en weten we precies wat het geluidsvermogen is van het te meten product.

Onderstaand een afbeelding van de 4204 geluidsbron in de akoestische kamer. Op de grond is een cirkel met 6 segmenten en een diameter van 1 meter getekend. De cirkel is zo getekend dat deze in het midden van de kamer ligt zodat het akoestisch veld naar alle richtingen zo gelijk mogelijk is. In de ISO 3744 is een rekenformule opgegeven wat de verschillende microfoon posities zijn (x-y-z) vandaar de 6 segmenten.

Na het meten van de 9 microfoon posities kunnen we de K2 waarde bepalen en kunnen we iets zeggen over het gedrag van de akoestische kamer en kunnen we geluidsvermogen metingen uitvoeren conform de ISO 3744.

Door de kamer op regelmatige basis zo door te meten, garanderen we dat het geluidsvermogen getal dat wij afgeven steeds correct is.