Overzicht calendar image 10 Oktober 2024

Langdurig geluidoverlast is erg hinderlijk. Aangetoond is dat geluid nog hinderlijker is zodra er duidelijk hoorbare zoemtonen of fluittonen zijn. Onze wetgevers hebben daarom besloten dat tonaal geluid extra wordt bestraft met een berekende toeslag van 5 decibel. Denk hierbij vooral aan het toegenomen gebruik van warmtepompen.

Hoe weet men nu of die toeslag terecht is? De handhaver moet besluiten of het geluid tonaal is. De leverancier wil juist weten welke tonen door aanpassingen verwijderd moeten worden.

Om u hiermee verder op weg te helpen organiseert de ENMO Academy een cursusdag (in de Nederlandse taal) over tonaliteit, welke plaats zal vinden op donderdag 10 oktober 2024 van 9.00u tot 12.30u in de opleidingsruimte van de ENMO Academy (ENMO Sound & Vibration Technology te Vosselaar (bij Turnhout, vlakbij de Nederlandse grens), België).

Toelichting opleiding

Tot voor kort werd tonaliteit vastgesteld op het gehoor. Dit kan echter lastig zijn. Een objectieve vaststelling biedt dan uitkomst, met name voor die situaties waarbij de geluidsbron tonale componenten bezit die zich op de grens van hoorbaarheid bevinden. Inmiddels is na jarenlange gehoormatige beoordeling het moment gekomen dat een gemeten beoordeling van tonaliteit op een objectieve manier voorschrijft. Deze meetmethode ligt vast in ISO normen, namelijk ISO 1996 en ISO PAS 20065.

De half-daagse cursus gaat in op de eisen zoals gesteld in ISO1996-2 en ISO/PAS 20065. Typische voorbeelden van tonaal geluid zullen ten gehore worden gebracht. Enkele van deze metingen uit de praktijk zullen ook ter plekke, tijdens de cursus, worden geanalyseerd (en besproken) conform de eisen van ISO1996-2 en ISO/PAS 20065.

Het hands-on gedeelte van de cursus maakt gebruik van een Bruel&Kjaer geluidsmeter. Er zal worden uitgelegd hoe met deze meetapparatuur betrouwbare resultaten behaald kunnen worden, zowel voor toepassing in de handhaving als in de handel.

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor iedereen die:

  • die reeds ervaring heeft met het verrichten van akoestische metingen
  • die zijn/haar expertise wenst uit te breiden met het objectief vaststellen van tonaliteit conform ISO1996/PAS20065
  • die zijn/haar kennis op dit gebied willen opfrissen
  • in de verantwoordelijkheid van Handhaver werkzaam is bij Gemeenten

Trainer

De trainer voor deze opleiding is Bert Roozen. Bert behaalde zijn MSc diploma werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven in 1986, summa cum laude. In 1992 promoveerde hij in de technische wetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Bert heeft 25 jaar industriële ervaring op het gebied van lawaaibestrijding, o.a. bij Fokker Aircraft B.V. en bij Koninklijke Philips N.V.  Toepassingen varieerden van het verminderen van het geluid in de cabine van propellervliegtuigen, tot het verminderen van het geluid dat geproduceerd wordt door Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanners zoals die gebruikt worden in ziekenhuizen.

Na zijn industriële carrière is hij sinds 2012 verbonden aan de Universiteit van Leuven (KU Leuven), België. Momenteel is hij gastprofessor aan het Laboratorium voor Akoestiek, Departement Natuurkunde, aldaar. Daarnaast doceert hij als zelfstandig consulent een aantal cursussen voor industriële wetenschappers en vanaf heden is Bert ook verbonden aan de ENMO Academy als docent/trainer.

Prijs

De kostprijs van deze unieke cursus bedraagt € 325,= excl. BTW en is inclusief syllabus (de hand-outs zullen in de Engelse taal worden voorzien) en versnaperingen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij adviseren u dan ook zo spoedig mogelijk een opleidingsplaats te reserveren.

Annulering

Bij annulering van de inschrijving tot 3 weken voor de start is er een vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro per deelnemer. Bij annulering minder dan 3 weken voor de start is het volledige deelnamebedrag verschuldigd per deelnemer.

 

Nu inschrijven