Overzicht calendar image 18 April 2024

Geluidvermogensmetingen zijn nodig om te voldoen aan klanteneisen, of om te voldoen aan normen en regels ten aanzien van geluid. Middels geluidsintensiteitsmetingen is het mogelijk het geluidvermogen Lw te bepalen. In het Engels “Sound Power” genoemd. Deze meetmethode heeft het voordeel dat er geen dure meetkamer voor nodig is.

Om u hiermee verder op weg te helpen organiseert de ENMO Academy een cursusdag (in de Nederlandse taal) over geluidsintensiteit, welke plaats zal vinden op donderdag 18 april 2024 van 9.00u tot 17.00u in de opleidingsruimte van de ENMO Academy (ENMO Sound & Vibration Technology te Vosselaar (bij Turnhout, vlakbij de Nederlandse grens), België).

Toelichting opleiding

Het bepalen van geluidvermogens van geluidbronnen op locatie wordt bemoeilijkt door de invloed van stoorbronnen. Er zijn twee meetmethoden om geluidvermogens te bepalen. Een daarvan is gebaseerd op het meten van geluiddruk en de andere is gebaseerd op het meten van geluidintensiteit.

Als de geluiddruk-methode wordt toegepast zullen stoorbronnen altijd een verhoging veroorzaken van de meetwaarden, met als gevolg een onbedoelde overwaardering van het geluidvermogen. Dit kan leiden tot boetes of vervanging afhankelijk van afspraken tussen leverancier en afnemer.

De geluidintensiteit-methode heeft als krachtig voordeel de mogelijkheid om de invloed van stoorbronnen rekenkundig te negeren. Intensiteitsmetingen beoordelen zowel de sterkte als de richting van het geluidveld. Stoorbronnen die zich buiten het vooraf bepaalde meetraam bevinden zullen geluidgolven veroorzaken die het meetraam in een richting binnentreden en in een andere richting weer verlaten. Door optelling van alle metingen over het oppervlak van het meetraam zullen de verschillende richtingen van de stoorbron elkaar wiskundig opheffen.

Het gevolg hiervan is dat het met de intensiteitsmethode mogelijk is om het geluidvermogen van een geluidbron in situ te bepalen in de aanwezigheid van stoorbronnen. Hiermee kan een leverancier zijn gelijk aantonen en boetes of vervanging afwenden.

In deze eendaagse opleiding wordt er dieper in gegaan op de materie van geluidsintensiteit waarbij een halve dag theorie en een halve dag hands-on wordt voorzien.

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor iedereen die:

  • reeds ervaring hebben met het verrichten van akoestische metingen.
  • hun expertise willen uitbreiden met geluidsintensiteitsmetingen.
  • kennis op het gebied van geluidsintensiteit wenst op te frissen.

Trainer

De trainer voor deze opleiding is Bert Roozen. Bert behaalde zijn MSc diploma werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven in 1986, summa cum laude. In 1992 promoveerde hij in de technische wetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Bert heeft 25 jaar industriële ervaring op het gebied van lawaaibestrijding, o.a. bij Fokker Aircraft B.V. en bij Koninklijke Philips N.V.  Toepassingen varieerden van het verminderen van het geluid in de cabine van propellervliegtuigen, tot het verminderen van het geluid dat geproduceerd wordt door Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanners zoals die gebruikt worden in ziekenhuizen.

Na zijn industriële carrière is hij sinds 2012 verbonden aan de Universiteit van Leuven (KU Leuven), België. Momenteel is hij gastprofessor aan het Laboratorium voor Akoestiek, Departement Natuurkunde, aldaar. Daarnaast doceert hij als zelfstandig consulent een aantal cursussen voor industriële wetenschappers en vanaf heden is Bert ook verbonden aan de ENMO Academy als docent/trainer.

Prijs

De kostprijs van deze unieke cursus bedraagt € 550,= excl. BTW en is inclusief syllabus (de hand-outs zullen in de Engelse taal worden voorzien), versnaperingen en lichte broodjeslunch.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij adviseren u dan ook zo spoedig mogelijk een opleidingsplaats te reserveren.

Annulering

Bij annulering van de inschrijving tot 3 weken voor de start is er een vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro per deelnemer. Bij annulering minder dan 3 weken voor de start is het volledige deelnamebedrag verschuldigd per deelnemer.

 

Nu inschrijven