Heeft u een meetsysteem nodig dat gedurende een langere periode voor u meetgegevens verzameld? Is het voor u noodzakelijk om vanop afstand deze meetgegevens te kunnen bekijken? Bent u op zoek naar een meetsysteem dat ingezet kan worden voor meerdere toepassingen? Wilt u vroegtijdige schade opsporen en deze vervolgens trendmatig opvolgen? Is het voor u belangrijk te weten wat de hoofdoorzaak is van uw vibratieprobleem? Heeft u reeds een veiligheidsbewaking voor uw machine, maar wil u ook de conditie van deze machine kunnen opvolgen? Heeft u geen behoefte aan complexe analyse van spectrale data? Of wilt u juist de ruwe data (tijdsignalen) kunnen analyseren a.d.h.v. een optionele intuïtieve uitleessoftware? Dan is onze VDAU (Vibration Data Acquisition Unit) de ideale oplossing voor u.

De VDAU is een stand alone 16 kanaals analyzer die vanop afstand ‘aangesproken’ kan worden. Hij heeft geen behoefte aan een lokale computer noch heeft hij behoefte aan uitleessoftware of een database voor het wegschrijven van meetgegevens. Heel eenvoudig bekeken is de VDAU een IP-adres op het netwerk, dewelke Wifi en UMTS ondersteunt. De VDAU bezit een microprocessor waardoor alle berekeningen aan boord van de unit worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het netwerk nauwelijks belast. Sensoren worden rechtstreeks gevoed door en gekoppeld aan de VDAU. Na het bepalen van de verschillende foutfrequenties van uw machine, worden de scalaire grootheden trendmatig opgevolgd door de VDAU.

Eveneens alarmen worden behandeld binnen de unit. Communicatie via MODBUS TCP (standaard) en OPC (optioneel) voor connectie met DCS systemen, dit zonder bijkomende software. De VDAU bezit een interne ringbuffer voor het vastleggen van de tijdsignalen. De optionele intuïtieve uitleessoftware Diagnostic Workstation geeft zeer hoge resolutie van spectrale data en de ideale tool voor verdere analyse.

Neem gerust contact met ons op indien u graag meer informatie wenst. Uiteraard komen wij ook graag bij u langs om deze meetapparatuur verder toe te lichten.