Binnen PULSE 21 zijn nieuwe software en applicaties gereleased met de nadruk op prestaties.

De nieuwste versie van PULSE is voorzien van nieuwe software en applicaties voor een scala van industrieën en daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht binnen PULSE Reflex en LabShop. In deze release heeft Bruel & Kjaer zich gericht op de prestatie van PULSE 21 omdat snelheid en stabiliteit de sleutel is bij het meten en analyseren van gegevens.

Een complete update vanuit de fabriek over PULSE 21 treft u aan via deze link.