Overzicht calendar image 10 Juni 2021

UITNODIGING OPLEIDING

Geluid is in onze moderne samenleving belangrijk geworden. Denk maar aan de nachtvluchten rond luchthavens, burenruzies, gehoorschade, etc. Maar wat is geluid nu precies?

Veel verschillende akoestische parameters worden gebruikt in diverse toepassingen waardoor het voor velen haast onmogelijk is geworden om geluidsoverlast professioneel te beoordelen.

Daarom organiseert de ENMO Academy een online cursus van een halve dag in de Nederlandse taal over de basisbegrippen geluid, welke plaats zal vinden op donderdag 10 juni 2021 van 9.00u tot 12.30u.

De opleiding “Wat is Geluid?” is geschikt voor een ieder die te maken heeft met geluidmetingen. Een ideale manier om kennis te maken met de materie of om de theorie weer op te frissen.

Toelichting opleiding

Er zullen tijdens deze opleiding diverse onderwerpen aan bod komen, waaronder:

  • Fysische grootheden en gebruikte eenheden
  • De decibelschaal
  • Rekenen met decibels
  • Specifieke terminologie
  • Eigenschappen van microfoons
  • Fast, Slow, Impuls
  • Frequentiefilters (octaafband, A, C)
  • Statistische analyse van meetresultaten

Deze opleiding is gericht op het aanleren/vergroten/opfrissen van de basiskennis over geluid en niet zozeer gericht op praktijkopdrachten.

De kostprijs van deze online cursus bedraagt €205,= excl. BTW.

Annulering

Bij annulering van de inschrijving tot 3 weken voor de start is er een vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro per deelnemer.

Nu inschrijven