In de wereld van real-time signaal analyse is Pulse Labshop een bekende naam. De vrijheid om verschillende analyzers naast elkaar te gebruiken heeft geleid tot vele tevreden gebruikers over de gehele wereld. Met de komst van Pulse Reflex als post-proces tool is er enige onduidelijkheid ontstaan, wanneer nu Pulse Labshop en wanneer nu Pulse Reflex. Deze signalen vanuit de markt heeft Brüel & Kjær zich gerealiseerd en heeft gebruikers van Pulse geïnformeerd waar de echte behoefte aan was. Hieruit zijn verschillende key aspecten naar voren gekomen.

 • Flexibel configureerbaar. Elke gebruiker kan naar eigen behoefte een meet flow definiëren.
 • Intuïtief. Elke gebruiker moet eenvoudig de filosofie begrijpen hoe te werken met het software pakket.
 • Geïntegreerd meet systeem. Elke gebruiker moet de gehele meet sequens binnen BK Connect kunnen uitvoeren.
 • Elke gebruiker moet er vanuit kunnen gaan dat gegevens accuraat, geordend en goed geannoteerd zijn.
 • Compatibel zijn met ander Sound & Vibration systemen en moet een open programmeerbare “API” interface hebben.

“BK Connect” is het nieuwe analyzer platform van Brüel & Kjær. Met als leidraad van bovenstaande 5 punten is BK Connect ontwikkeld. Vanaf Pulse versie 22 zijn dan alleen de toepassingen van BK Connect beschikbaar en is Pulse Labshop en Pulse Reflex niet meer beschikbaar.

Wat mag u verwachten van het nieuwe platform van Brüel & Kjær:

 • Vrije toegang tot data en analyzers welke parallel naast elkaar gebruikt kunnen worden.
 • Het eenvoudig grafisch kunnen aanpassen van een procesketen “drag&drop”.
 • Het oplossen van complexe test en analyses met vertrouwen.
 • Een “user friendly” software omgeving die u uitdaagt andere analyses te doen gedurende een meetcampagne.
 • Configureerbaar en “Customized” templates welke door de gehele organisatie gebruikt kunnen worden.
 • Als nieuwe feature de “Result Matrix” welke u snel en eenvoudig inzicht geeft in de geanalyseerde data.

Met de komst van BK Connect wordt al het goede van Pulse Labshop en Pulse Reflex samengevoegd tot één analyzer platform. BK Connect heeft de kracht om als real-time analyser en data post-processing in een te doen. Daarnaast is het mogelijk verschillende levels werken, Test Engineer – Specialist – Manager – Test requestor. Hierdoor wordt het mogelijk verschillende functie op niveau te activeren of juist niet beschikbaar te maken.